Viime kuukausien yhteiskunnallisessa keskustelussa on ollut vahva naming, blaming ja shaming -henki. Keskustelupalstoilla ja iltapäivälehdissä, mutta myös maamme hallituspuolueiden riveistä on nimitetty Eurooppaan saapuvia avuntarvitsijoita elintasosurffareiksi, onnenonkijoiksi ja vapaamatkustajiksi – avuntarvitsijoita on syytetty muiden siivellä elämisestä, laiskuudesta ja kyvyttömyydestä auttaa itse itseään. Yhtäältä tämä summaa viimeaikaista keskustelua Suomestakin turvapaikkaa hakevista avuntarvitsijoista. Toisaalta samanlainen retoriikka on…

Vielä 10 vuotta sitten nykyinen tasavallan presidentti Sauli Niinistö sanoi vastakkainasettelun ajan olevan ohi. Kuinka väärässä hän olikaan? Tänään vastakkainasettelun aika on täällä vahvempana kuin aikoihin. Vastakkain ovat milloin suomalaiset köyhät ja ulkomaalaiset turvapaikanhakijat, milloin työlliset ja työttömät, maahanmuutto”kriitikot” ja ihmisoikeuksien kannattajat, köyhät ja rikkaat, julkisen ja yksityisen työntekijät, yrittäjät ja kuntatyöntekijät, ja lista jatkuu….

Vielä 10 vuotta sitten nykyinen tasavallan presidentti Sauli Niinistö sanoi vastakkainasettelun ajan olevan ohi. Kuinka väärässä hän olikaan? Tänään vastakkainasettelun aika on täällä vahvempana kuin aikoihin. Vastakkain ovat milloin suomalaiset köyhät ja ulkomaalaiset turvapaikanhakijat, milloin työlliset ja työttömät, maahanmuutto”kriitikot” ja ihmisoikeuksien kannattajat, köyhät ja rikkaat, julkisen ja yksityisen työntekijät, yrittäjät ja kuntatyöntekijät, ja lista jatkuu….

Useat hallituspoliitikot ovat kertoneet, kuinka vaikeassa taloudellisessa tilanteessa leikkaaminen on ainoa vaihtoehto. Hallituksen nyt esittämät talouden sopeutustoimet tulevat pahimmillaan syömään talouskasvua ja uusintamaan 1990-luvun laman sosiaalipoliittiset virheet, joista maksamme edelleen ihmisten pahoinvointina. Vihreät esitteli 18.8. varjohallitusohjelmansa ja 19.8. vihreän talouden suuntaviivoja. Vastuullisen talouspolitiikan pitää nojata maltillisempaan sopeutustahtiin ja reippaampiin tulevaisuuden pärjäämistä vahvistaviin uudistuksiin. Myös Vihreät…

Pohjoismaisen hyvinvointivaltiomallin on sanottu olevan parasta, mitä moderni yhteiskunta on erityisesti naisille tarjonnut: se on mahdollistanut naisille omaehtoisia elämänmalleja ja se tukee naisten näkyvyyttä ja kuuluvuutta julkisilla elämänalueilla. Pohjoismaissa naisten palkkatyöstä ja erityisesti palkkatyöstä julkisen sektorin hoivatöissä on tullut tietynlainen rakenteellinen pakko. Kun maamme hallitusta kasaavan perusporvarihallituksen yhteinen sanoma Smolnasta kuuluu, että ”Suomi on jäänyt…

Eduskuntavaalit 2015 on käyty ja on aika suunnata katse tulevaan. 4087 ääntä vaaleissa kannustavat minua jatkamaan työtäni köyhyyden torjumiseksi ja ympäristön suojelemiseksi. Tässä hakemukseni Vihreiden varapuheenjohtajaksi. OSAAMINEN & AIEMPI KOKEMUS: Olen tohtorikoulutettava (VTM) ja olen ollut politiikassa mukana viimeiset seitsemän vuotta niin kunta-, valtakunnan kuin kv-tasoilla. Minulla on työkokemusta Suomesta ja Ruotsista sekä opintoja Uppsalan…

Olen ollut mukana Vihreiden toiminnassa viimeiset seitsemän vuotta. Olen parin viime vuoden aikana pitänyt niin eurovaalikampanjani kuin nyt eduskuntavaalikampanjanikin keskeisimpänä sanomana köyhyyden torjuntaa. Näissä eduskuntavaaleissa olen tiivistänyt kampanjani viestin sloganiin #StopKöyhyys. Viesti kiteyttää sen mitä olen vuosia tutkijana, Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden puheenjohtajanasekä kunta- ja kirkkopäättäjänä tehnyt. Olen puhunut köyhyyden torjunnan merkityksellisyydestä niin sosiaalisesti, ekologisesti…

Etenkin niiden, jotka haluavat pelastaa kansantalouden syventämällä lamaa leikkauksilla ihmisten hyvinvoinnista, tulisi kiinnostua kohtuuhintaisen asumisen tukemisesta ja vuokra-asuntojen lisätuotannosta. Asumisen käsistä karannut hinta on työttömyyden jälkeen keskeisimpiä köyhyyttä ja eriarvoistumista aiheuttavista tekijöistä erityisesti pääkaupunkiseudulla. Köyhyyden torjunta on politiikan tärkein tehtävä   Helsingin Sanomat uutisoi 15.4., kuinka moni työssäkäyvä putoaa viimesijaiselle toimeentulotuelle, koska asuminen syö niin…

Suomen työmarkkinat ovat Euroopan unionin neljänneksi sukupuolittuneimmat: lastentarhanopettajista suurin osa on naisia, ja IT-ala taas työllistää pääasiassa miehiä. Yrittäjistä vain noin kolmannes on naisia, kun kuntapuolella naisia on palkansaajista lähes neljä viidestä. Tutkimusten mukaan kasvatamme lapsiammekin jo, usein edes ymmärtämättämme, tiettyjen sukupuolinormien mukaan. Kasvatamme lapsesta lähtien hoivaajia ja fyysisen voiman käyttäjiä, sukupuoltensa edustajia, jotka aikanaan…

Olen elänyt osan elämästäni yksinhuoltajan kasvattamana. Yksivuotissyntymäpäiväni vietettiin turvakodissa. Nyt kolmekymppisenä voin vain kiittää hyvinvointivaltiota siitä, kuinka se on auttanut hädässä ja mahdollistanut tasapainoisen elämän vastoinkäymisistä huolimatta. Yksinhuoltajien aseman parantaminen on lasten ja koko yhteiskunnan etu Tilastokeskuksen mukaan väestön suhteellinen pienituloisuusaste on noussut vuodesta 1995 vuoteen 2007 seitsemästä prosentista 13,6 prosenttiin ja pienituloisten henkilöiden määrä…